Stabilní hasicí zařízení

2013-05-14 12.22.24Firma TIMKO vznikla roku 1999 jako odborná společnost se zaměřením na požární ochranu. Jsme moderní společnost s dlouholetou tradicí a širokým rozsahem produktů a služeb v oboru požární ochrany staveb. Po dobu  svého působení si firma vybudovala dominantní postavení v oblasti protipožární bezpečnosti a patří mezi přední dodavatelé stabilních hasicích zařízení SHZ v České republice a zahraničí.

2013-05-14 12.21.59Cílem naší společnosti je realizovat svůj program v souladu s firemní strategií zajištění komplexnosti poskytovaných služeb v oblasti požární ochrany od vyprojektování,výroby, dodávky a montáže po uvedení do provozu a provádění periodických prohlídek včetně záručního a pozáručního servisu.

Hlavní strategií naší společnosti je dodržení nejpřísnějších kritérií pro námi dodávané stabilní hasicí zařízení SHZ a další výrobky PO. Naše společnost profituje z celoživotního vzdělávání a dlouholetých zkušeností našich pracovníků. Samozřejmostí je vysoká kvalita dodávaných zařízení a komplexnost námi dodávaných služeb pro požární bezpečnosti staveb.

Projekty SHZ a PBZ

 • SHZ Stabilní hasicí zařízeni vodní ČSN EN 12845, VdS CEA 4001EN:2010-11, NFPA13
 • PHZ a DHZ Polostabilní a doplňkové hasicí zařízení vodní ČSN 730810
 • FHZ Pěnová stabilní hasicí zařízení ČSN EN 12565-2, ČSN 650201, NFPA11, NFPA16
 • MHZ Mlhová stabilní hasicí zařízení ČSN P CEN/TS 14972
 • RHZ Sprejová stabilní hasicí zařízení (drenčerové ) ČSN P CEN/TS 14816
 • GHZ Plynová hasicí zařízení ČSN EN 15004-1 až -10
 • WHZ Prášková stabilní hasicí zařízení ČSN EN 12416-2+A1
 • PBZ – VC Vodní clony ČSN EN 730873

MPK_01_sp

Realizace

 • SHZ Stabilní hasicí zařízeni vodní
 • PHZ Polostabilní hasicí zařízení vodní
 • DHZ Doplňkové hasicí zařízení vodní
 • FHZ Pěnová stabilní hasicí zařízení lehká, střední a těžká pěna
 • MHZ Mlhová stabilní hasicí zařízení
 • RHZ Sprejová stabilní hasicí zařízení (drenčerové )
 • GHZ Plynová hasicí zařízení Fe36, FM200
 • WHZ Prášková stabilní hasicí zařízení
 • PBZ Vodní clony
 • Automatické hasicí zažízení Firestop
 • Požární vodovody
 • Hasicí přístroje
 • Požární ucpávky

nahled_071025_182_zakres_den_crop_LOGO_MPK_1300347253

Servisní činnost

SERVIS 24 hodin

Stabilní hasicí zařízení / Požárně bezpečnostní zažízení

 • SHZ Stabilní hasicí zařízeni vodní
 • PHZ Polostabilní hasicí zařízení vodní
 • DHZ Doplňkové hasicí zařízení vodní
 • FHZ Pěnová stabilní hasicí zařízení lehká, střední a těžká pěna
 • MHZ Mlhová stabilní hasicí zařízení
 • RHZ Sprejová stabilní hasicí zařízení (drenčerové )
 • GHZ Plynová hasicí zařízení Fe36, FM200
 • WHZ Prášková stabilní hasicí zařízení
 • PBZ Vodní clony
 • Automatické hasicí zažízení Firestop

Kontroly a revize

 • Požární vodovody
 • Požární suchovody
 • Hydranty
 • Hadice
 • Hasicí přístroje

Hasicí přístroje

 • Práškové
 • Pěnovodní
 • Vodní
 • CO2
 • Čistá hasiva Fe36 / FM200